องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบ พ.ศ. 2562

หน่วยงานส่วนกลางกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่  ชื่อหน่วยงาน website Link KM
1  กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ)  http://office.cpd.go.th/personnel 
2  กองแผนงาน (กผง)  http://office.cpd.go.th/planning                      Link KM
3  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท)  http://office.cpd.go.th/itc                       Link KM
4  กองคลัง (กค)  http://office.cpd.go.th/finance   
5  กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน)  http://office.cpd.go.th/internalaudit   
6  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร)  http://office.cpd.go.th/develop   
7  สำนักงานเลขานุการกรม (สลก)  http://office.cpd.go.th/secretary  Link KM
8  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก)  http://office.cpd.go.th/dacfg   
9  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า (กพง)  http://office.cpd.go.th/dfcs   
10  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน)  http://office.cpd.go.th/supportcoop   
11  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (สทส) 
 http://office.cpd.go.th/cooptrain   
12  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 (สสพ 1) 
 http://office.cpd.go.th/area1   
13  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ 2)
 http://office.cpd.go.th/area2   
14  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (สนม)  http://office.cpd.go.th/rlo   Link KM
15  สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ (สคส)  http://office.cpd.go.th/icamd   
16  สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ (สกส)  http://office.cpd.go.th/ciapd   
17  กองประสานงานโครงการพระราชดำริ (กคร)  http://office.cpd.go.th/rdpd   
18  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผตร)  http://office.cpd.go.th/inspector   
19  สำนักงานติดตามงานตามนโยบายของ รมว.กษ.(กรมส่งเสริมสหกรณ์) (สตน)  http://web2.cpd.go.th/doc/  

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
เขตตรวจราชการ  จังหวัดที่รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน website                       Link KM              
1   1. ชัยนาท  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  http://web.cpd.go.th/chainat  
  2. พระนครศรีอยุธยา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  http://web.cpd.go.th/ayutthaya Link KM 
  3. ลพบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  http://web.cpd.go.th/lopburi  
  4. สระบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  http://web.cpd.go.th/saraburi  Link KM 
  5. สิงห์บุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี  http://web.cpd.go.th/singburi  
  6. อ่างทอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  http://web.cpd.go.th/angthong   
2   1. นนทบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  http://web.cpd.go.th/nonthaburi
Link KM
  2. ปทุมธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  http://web.cpd.go.th/pathumthani
Link KM
  3. นครปฐม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม  http://web.cpd.go.th/nakhonpathom 
Link KM
  4. สมุทรปราการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  http://web.cpd.go.th/samutprakan
 
3   1. กาญจนบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  http://web.cpd.go.th/kanchanaburi
Link KM
  2. ราชบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  http://web.cpd.go.th/ratchaburi Link KM
  3. สุพรรณบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  http://web.cpd.go.th/suphanburi Link KM
4   1. ประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  http://web.cpd.go.th/prachuap 
 
  2. เพชรบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  http://web.cpd.go.th/phetchaburi
 
  3. สมุทรสงคราม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  http://web.cpd.go.th/samutsongkhram
 
  4. สมุทรสาคร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  http://web.cpd.go.th/samutsakhon
Link KM
5   1. ชุมพร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  http://web.cpd.go.th/chumphon 
Link KM
  2. นครศรีธรรมราช  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  http://web.cpd.go.th/nakhonsithammarat
 
  3. พัทลุง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  http://web.cpd.go.th/phatthalung  
  4.สุราษฎร์ธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  http://web.cpd.go.th/suratthani
 
  5. สงขลา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  http://web.cpd.go.th/songkhla
Link KM
6      1. กระบี่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  http://web.cpd.go.th/krabi 
 
  2. ตรัง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  http://web.cpd.go.th/trang 
Link KM
  3. พังงา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา  http://web.cpd.go.th/phangnga 
 
  4. ภูเก็ต  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  http://web.cpd.go.th/phuket
 
  5.ระนอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  http://web.cpd.go.th/ranong  
  6. สตูล  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล  http://web.cpd.go.th/satun    
7   1. นราธิวาส  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส  http://web.cpd.go.th/narathiwat
 
  2. ปัตตานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  http://web.cpd.go.th/pattani
Link KM
  3. ยะลา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา  http://web.cpd.go.th/yala
 
8   1. ฉะเชิงเทรา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  http://web.cpd.go.th/chachoengsao  
  2. ชลบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี   http://web.cpd.go.th/chonburi
Link KM
  3. ระยอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง  http://web.cpd.go.th/rayong
 
9   1. จันทบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  http://web.cpd.go.th/chanthaburi   
  2. ตราด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  http://web.cpd.go.th/trat
 
  3. นครนายก  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  http://web.cpd.go.th/nakhonnayok Link KM
  4. ปราจีนบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  http://web.cpd.go.th/prachinburi
Link KM
  5. สระแก้ว  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  http://web.cpd.go.th/sakaeo   
10       1. บึงกาฬ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  http://web.cpd.go.th/buengkan  
  2. เลย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  http://web.cpd.go.th/loei Link KM
  3. หนองคาย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  http://web.cpd.go.th/nongkhai    
  3. หนองบัวลำภู  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  http://web.cpd.go.th/nongbualamphu  
  4. อุดรธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  http://web.cpd.go.th/udonthani  
11   1. นครพนม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  http://web.cpd.go.th/nakhonphanom  
  2. มุกดาหาร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  http://web.cpd.go.th/mukdahan  
  3. สกลนคร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  http://web.cpd.go.th/sakonnakhon Link KM
12   1. กาฬสินธุ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  http://web.cpd.go.th/kalasin  
  2. ขอนแก่น  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  http://web.cpd.go.th/khonkaen Link KM
  3. มหาสารคาม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  http://web.cpd.go.th/mahasarakham  
  4. ร้อยเอ็ด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  http://web.cpd.go.th/roiet/
 
13   1. ชัยภูมิ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  http://web.cpd.go.th/chaiyaphum   
  2. นครราชสีมา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  http://web.cpd.go.th/nakhonratchasima
 
  3. บุรีรัมย์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  http://web.cpd.go.th/buriram Link KM
  4. สุรินทร์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  http://web.cpd.go.th/surin  
14      1. ยโสธร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร  http://web.cpd.go.th/yasothon  
  2. ศรีสะเกษ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  http://web.cpd.go.th/sisaket
 
  3. อำนาจเจริญ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  http://web.cpd.go.th/amnatcharoen 
Link KM 
  4. อุบลราชธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  http://web.cpd.go.th/ubonratchathani
 
15   1. เชียงใหม่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  http://web.cpd.go.th/chiangmai  
  2. แม่ฮ่องสอน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   http://web.cpd.go.th/maehongson
 
  3. สำปาง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง  http://web.cpd.go.th/lampang Link KM
  4. ลำพูน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน  http://web.cpd.go.th/lamphun  
16      1. เชียงราย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  http://web.cpd.go.th/chiangrai Link KM
  2. น่าน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  http://web.cpd.go.th/nan   Link KM
  3. พะเยา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา  http://web.cpd.go.th/phayao  
  4. แพร่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  http://web.cpd.go.th/phrae  
17   1. ตาก  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  http://web.cpd.go.th/tak  Link KM
  2. พิษณุโลก  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  http://web.cpd.go.th/phitsanulok  
  3. สุโขทัย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  http://web.cpd.go.th/sukhothai  
  4. เพชรบูรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  http://web.cpd.go.th/phetchabun Link KM
  5. อุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  http://web.cpd.go.th/uttaradit  
18   1. กำแพงเพชร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  http://web.cpd.go.th/kamphaengphet Link KM
  2. พิจิตร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  http://web.cpd.go.th/phichit  
  3. นครสวรรค์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  http://web.cpd.go.th/nakhonsawan    
  4. อุทัยธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  http://web.cpd.go.th/uthaithani  

 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน website                Link KM               
1  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี  http://cttc.cpd.go.th/cttc1 
 
2  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี  http://cttc.cpd.go.th/cttc2   
3  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี  http://cttc.cpd.go.th/cttc3 
 
4  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก  http://cttc.cpd.go.th/cttc4 
 
5  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  http://cttc.cpd.go.th/cttc5 
 
6  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา  http://cttc.cpd.go.th/cttc6 
 
7  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  http://cttc.cpd.go.th/cttc7   
8  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น  http://cttc.cpd.go.th/cttc8   
9  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่  http://cttc.cpd.go.th/cttc9   
10  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง  http://cttc.cpd.go.th/cttc10   
11  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก  http://cttc.cpd.go.th/cttc11   
12  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก  http://cttc.cpd.go.th/cttc12   
13  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท  http://cttc.cpd.go.th/cttc13   
14  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท  http://cttc.cpd.go.th/cttc14   
15  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี  http://cttc.cpd.go.th/cttc15    
16  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี  http://cttc.cpd.go.th/cttc16 
 
17  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา  http://cttc.cpd.go.th/cttc17 
 
18  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา  http://cttc.cpd.go.th/cttc18   
19  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  http://cttc.cpd.go.th/cttc19    
20  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  http://cttc.cpd.go.th/cttc20    
21  ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง  http://cttc.cpd.go.th/hubkapong 
 

 

 

นิคมสหกรณ์
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จังหวัด website Link KM
1  นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี  http://nikom.cpd.go.th/kabinburi   
2  นิคมสหกรณ์กาญจนดิษฐ์  สุราษฏร์ธานี  http://nikom.cpd.go.th/kanchanadit  
3  นิคมสหกรณ์ท่าฉาง  สุราษฏร์ธานี  http://nikom.cpd.go.th/thachang   
4  นิคมสหกรณ์พนม  สุราษฏร์ธานี  http://nikom.cpd.go.th/phanom
 
5  นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ  นครราชสีมา  http://nikom.cpd.go.th/khamthaleso
 
6  นิคมสหกรณ์คลองท่อม  กระบี่  http://nikom.cpd.go.th/khlongthom  
7  นิคมสหกรณ์อ่าวลึก  กระบี่  http://nikom.cpd.go.th/aoluek  
8  นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก  กำแพงเพชร  http://nikom.cpd.go.th/klongsaunmak   
9  นิคมสหกรณ์นครชุม  กำแพงเพชร  http://nikom.cpd.go.th/nakhonchum  
10  นิคมสหกรณ์คีรีมาศ  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/khirimat   
11  นิคมสหกรณ์นครเดิฐ  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/nakhondert  
12  นิคมสหกรณ์พระร่วง  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/praruang 
 
13  นิคมสหกรณ์หนองบัว  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/nongbua  
14  นิคมสหกรณ์สวรรคโลก  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/sawankhalok
 
15  นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/sisamrong
 
16  นิคมสหกรณ์โคกขาม  สมุทรสาคร  http://nikom.cpd.go.th/khokkham
 
17  นิคมสหกรณ์บ้านไร่  สมุทรสาคร  http://nikom.cpd.go.th/banrai  
18  นิคมสหกรณ์ชะแวะ  ระยอง  http://nikom.cpd.go.th/chawae  
19  นิคมสหกรณ์ท่ายาง  เพชรบุรี  http://nikom.cpd.go.th/thayang  
20  นิคมสหกรณ์ชะอำ  เพชรบุรี  http://nikom.cpd.go.th/chaam  
21  นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล  ลพบุรี  http://nikom.cpd.go.th/chaibadan
 
22  นิคมสหกรณ์เชียงคำ  พะเยา  http://nikom.cpd.go.th/chiangkham  
23  นิคมสหกรณ์ดงมูล  ขอนแก่น  http://nikom.cpd.go.th/dongmoon
 
24  นิคมสหกรณ์ดงเย็น  มุกดาหาร  http://nikom.cpd.go.th/dongyen
 
25  นิคมสหกรณ์ดอนตาล  มุกดาหาร  http://nikom.cpd.go.th/dontan
 
26  นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ  กาญจนบุรี  http://nikom.cpd.go.th/thongphaphum
 
27  นิคมสหกรณ์ทับเสลา  อุทัยธานี  http://nikom.cpd.go.th/tubsarao
 
28  นิคมสหกรณ์ท่าแซะ  ชุมพร  http://nikom.cpd.go.th/thasae  
29  นิคมสหกรณ์ปะทิว  ชุมพร  http://nikom.cpd.go.th/pathio  
30  นิคมสหกรณ์หลังสวน  ชุมพร  http://nikom.cpd.go.th/langsuan  
31  นิคมสหกรณ์ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช  http://nikom.cpd.go.th/thungsong
 
32  นิคมสหกรณ์ปากพญา  นครศรีธรรมราช  http://nikom.cpd.go.th/pakpraya  
33  นิคมสหกรณ์บางสะพาน  ประจวบคีรีขันธ์  http://nikom.cpd.go.th/bangsaphan
 
34  นิคมสหกรณ์บาเจาะ  นราธิวาส  http://nikom.cpd.go.th/bacho
 
35  นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง  นราธิวาส  http://nikom.cpd.go.th/phileng
 
36  นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน  จันทบุรี  http://nikom.cpd.go.th/pongnamron
 
37  นิคมสหกรณ์พนา  อำนาจเจริญ  http://nikom.cpd.go.th/pana
 
38  นิคมสหกรณ์พร้าว  เชียงใหม่  http://nikom.cpd.go.th/phrao  
39  นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม  เชียงใหม่  http://nikom.cpd.go.th/maechaem
 
40  นิคมสหกรณ์แม่แตง  เชียงใหม่  http://nikom.cpd.go.th/maetaeng  
41  นิคมสหกรณ์พิชัย  อุตรดิตถ์  http://nikom.cpd.go.th/phichai
 
42  นิคมสหกรณ์ฟากท่า  อุตรดิตถ์  http://nikom.cpd.go.th/faktha
 
43  นิคมสหกรณ์แม่สอด  ตาก  http://web.cpd.go.th/maesot
 
44  นิคมสหกรณ์วังทอง  พิษณุโลก  http://nikom.cpd.go.th/wangthong  
45  นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น  สระแก้ว  http://nikom.cpd.go.th/wangnamyen
 
46  นิคมสหกรณ์สระแก้ว  สระแก้ว  http://nikom.cpd.go.th/sakaeo
 
47  นิคมสหกรณ์สตึก  บุรีรัมย์  http://nikom.cpd.go.th/satuek  
48  นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้น  สุพรรณบุรี  http://nikom.cpd.go.th/huaykamin
 
49  นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร  ลำปาง  http://nikom.cpd.go.th/hangchat