สื่อประชาสัมพันธ์

  ban mobile appcpd           ♦  MOBLIE APPLICATION กรมส่งเสริมสหกรณ์

        sAN2563                ♦  สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

        S 67993618                 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร (รับสมัคร 27 ธันวาคม - 31 มกราคม 2563) 

   1563858246047           ♦  ร่วมตั้งปณิธานความดีด้วยหัวใจ "โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี

                                เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

download    ♦  วีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย 

 logo zero jpg         สื่อประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ"

 2016 07 13153445             ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

  11           ♦  ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

   PM 2.5 Poster            ♦  ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

 

 

news

×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

 

banner product                                                                                                                                                              banproduct more

product1     product2     product3     product4

see detail                                 see detail                               see detail                                 see detail


 

 callcenternew2560new

 

 

kasetvisai              mueag                  s.k.t

 


LOGO SMART COOP

 Download รูปภาพ  Application “Smart Coop” เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ icon new

 Mobile Application “Smart Coop”icon new

 

 

 

 LOGO COOP CARE

Download รูปภาพ  Application “Coopcare” เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ icon new