ทำเนียบบุคลากร นิคมสหกรณ์สระแก้ว

ทำเนียบบุคลากร นิคมสหกรณ์สระแก้ว

                            

                            ว่าที่ร้อยโทสราวุธ นาคพงษ์

                          นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                            คุณวุฒิ 

                                โทร 09 6986 3355

                      E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                              

                              นายสมบัติ  หุตะเจริญ                                                       

                 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญการ                                        

  คุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตร์/ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์                 

                             โทร 08 6840 0769                                                    

                        E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                

                             

                              นางรวิษฎา เครื่ออนันต์

                                 พนักงานพิมพ์ ส.3

                                    คุณวุฒิ ปวส

                              โทร 

                      E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.