ทำเนียบบุคลากร นิคมสหกรณ์สระแก้ว

ทำเนียบบุคลากร นิคมสหกรณ์สระแก้ว

 

ผอ.สระแกว 65

ว่าที่ร้อยโทสราวุธ นาคพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

คุณวุฒิ 

โทร 037-425037

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                           

นางรวิษฎา เครื่ออนันต์

ตำแหน่ง:  พนักงานพิมพ์ ส.4

คุณวุฒิ ปวส

โทร.037 425037   

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

21

นายประทวน   ศรีทอง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2

โทร.037 425037   

                     E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

นายชัยชนะ  ใจปลื้มบุญ

ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด

คุณวุฒิ : ม.3

โทร.037 425037   

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายวุฒิชัย เครืออนันต์

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

คุณวุฒิ : ม.3

โทร.037 425037   

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.