ทำเนียบบุคลากร นิคมสหกรณ์สระแก้ว

ทำเนียบบุคลากร นิคมสหกรณ์สระแก้ว

 

                              ผอ.สระแกว 65

                            ว่าที่ร้อยโทสราวุธ นาคพงษ์

                          ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                            คุณวุฒิ 

                                โทร 037-425037

                      E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                              

                              นายสมบัติ  หุตะเจริญ                                                       

                 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน                                        

  คุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตร์/ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์                 

                             โทร 037 425037                                                  

                        E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                

                           

                              นางรวิษฎา เครื่ออนันต์

                               ตำแหน่ง:  พนักงานพิมพ์ ส.4

                                    คุณวุฒิ ปวส

                              โทร.037 425037   

                      E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                           21

                            นายประทวน   ศรีทอง

                         ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2

                          โทร.037 425037   

                     E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                           22

                           นายชัยชนะ  ใจปลื้มบุญ

                        ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด

                        คุณวุฒิ : ม.3

                          โทร.037 425037   

                    E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                        

                       นายวุฒิชัย เครืออนันต์

                      ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

                     คุณวุฒิ : ม.3

                       โทร.037 425037   

                    E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.