ทำเนียบบุคลากร นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

ทำเนียบบุคลากร นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

 

                                                             

                             นายรัชพล   วิทยประพัฒน์

                         ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

                         คุณวุฒิ.

                         โทร.096-8915979

                          Email 

                         

 

 

 

                                  นายมงคล ธัญญการ

                         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

                    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพการสหกรณ์

                             โทร.

                            e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

                            

                                   นายอุดม บุญสรวง

                    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

                   คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพการสหกรณ์

                                   โทร 089-4388963

                          e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                         

 

 

 

                              นายธนวัฒน์  คะสุวรรณ์

                         ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

                         คุณวุฒิ : ปวส.

                         โทร.089-2467003

                                

 

 

 

                       นางสาวออนอนงค์    หลวงสนาม

                       ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด

                      คุณวุฒิ : ม.3

                       โทร.089-6987965

 

 

 

 

                        นายณฐพงศ์   ขานจ่า

                     ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

                     คุณวุฒิ : ป.4

                    โทร.089-2308195