วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสมบูรณ์

ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสุนีย์ วารุกะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว       ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสมบูรณ์ มีกำไร 139,239.39 บาท ปันผลร้อยละ 10 เฉลี่ยคืนร้อยละ 12 ประชุมที่ อาคารเอนกประสงบ้านคลองร่วม อ.วังสมบูรณ์ โดยมีกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง