วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมฯ

ข่าวกิจกรรม

         

 

 

          วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะ ร่วมกับพระครูนพสิทธิ์ สิทธิกิจโจ เจ้าอาวาสวัดคลองน้ำเขียว พร้อมชาวบ้านผู้นำชุมชน บ้านปางสีดา หมู่ที่ 15 บ้านน้อย หมู่ 11 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการ " สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก " ร่วมกันดำนา และปลูกป่า ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ตำบลท่าแยก เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ