วันที่ 17 ตุลาคม 62 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการ สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 10/2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 62 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการ สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 10/2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ได้รับเกียรติจากนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีและเดินตรวจเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานต่างๆ ภายในงานมีกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ พร้อมให้บริการประชาชน และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ