วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว นำโดย นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยบุลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว นำโดย นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยบุลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายู่หัว โดยการทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดนครธรรม ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว