วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.45 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าราวมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "บิดาแห่งฝนหลวง" ณ ห้องประชุมป

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.45 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าราวมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "บิดาแห่งฝนหลวง" ณ ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว