วันที่ 25 พฤศจิกายน 62 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการ และต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่แปลง คทช.No421 ม.8 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 25 พฤศจิกายน 62 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการ และต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่แปลง คทช.No421 ม.8 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว และมอบหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้กับเกษตรกร โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับจากนั้น ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้กล่าวพบปะกับประชาชน และเดินเยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการต่างๆ จากนั้น ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า เดินทางไปยังกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทือง บ้านวังยาว ม.3 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น