วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว