วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลกระดับจังหวัด ณ สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว เลขที่ 8 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณา

ข่าวกิจกรรม

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลกระดับจังหวัด ณ สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว เลขที่ 8 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา   ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์เพื่อมนุษยธรรม “ เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดงานนิทรรศการวันดินโลก กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ วิชาการ พด.(กิจกรรมประจำฐานเรียนรู้)