วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวรพันธุ์ สุว

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี