วันที่ 15 ธันวาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์​จังหวัด ร่วมต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว ณ สหกรณ์​ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร จำกัด ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์​จังหวัด ร่วมต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว ณ สหกรณ์​ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร จำกัด ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว