วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสมรัก จันทร์ตะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารการจัดการสหกรณ์ และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสมรัก จันทร์ตะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารการจัดการสหกรณ์ และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562” ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดสระแก้ว และปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 กิจกรรมการแถลงข่าวการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 กิจกรรมอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี