วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3  กุมภาพันธ์  2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว