นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 8, 9 และ13

ข่าวกิจกรรม

 

1 - Copy.jpg

• นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขต 8, 9 และ13

รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

 

CPD01.jpg

 

555.jpg666.jpg

 

S__43851810.jpg

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 8, 9 และ13 รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ติดตามงานตามนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้คำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ มอบประกาศเกียรติคุณนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2563 (ระดับหน่วยงาน) และร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง
ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริ บ้านปางสีดา หมู่ที่ 7 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว