จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 8/2563

ข่าวกิจกรรม

 S__13312044.jpg

• วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 8/2563 ณ นิคมสหกรณ์สระแก้ว

S__13312051.jpg

S__13312050.jpg