วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา ร่วมกิจกรรม "เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ "

ข่าวกิจกรรม

 

S__13344816.jpg

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จังหวัดสระแก้ว

S__13344814.jpg

S__13344817.jpg

 

S__13344820.jpg