วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

ข่าวกิจกรรม

 

289614.jpg

• วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564 ณ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

289617.jpg

289618.jpg

289619.jpg