โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

1

 
🌸🌸วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นางสุนีย์ วารุกะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรในเชิงรุกแก่เกษตรกรในพื้นที่ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
🍀🍀 สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วได้จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม และการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพร้อมทั้งมีของที่ระลึกมอบให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธด้วย
Cr. ภาพข่าว / กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์