ประชุมติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ข่าวกิจกรรม

S__15573025.jpg

 

S__15573024.jpg

 

S__15573022.jpg

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 จัดประชุมติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ครั้งที่ 3/2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อ.เมือง จ.สระแก้ว