เข้าร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564

ข่าวกิจกรรม

19

17

18

           วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.สหกรณ์จังหวัดสระแก้วมอบหมายให้นายธีรพงษ์ ทรัพย์ธานินทร์ เข้าร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหา
วชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และตำรวจ เข้าร่วม ณ หน้าลิฟต์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ