ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ไตรมาส 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี