วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

39677

1

39680

39679

     วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้วมอบหมายให้นายธีรพงษ์ ทรัพย์ธานินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และตำรวจ เข้าร่วม ณ ศาลาการเปรียญ วัดนครธรรม ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ