วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

44929

426970

44925

44870

         วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ทรัพย์ธานินทร์ พร้อมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2565 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ให้ความรู้ คำแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานโครงการฯ ณ วัดโคกมัน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว