กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระราชมงคลวชิราทร (หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร) เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม พร้อมคณะสงฆ์วัดป่าพัฒนาราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

2

3

7

8

5

              วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระราชมงคลวชิราทร (หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร) เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม พร้อมคณะสงฆ์วัดป่าพัฒนาราม จำนวน 10 รูป ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรม มีข้าราชการ ประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย.