วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

61183

61185

61184

       วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้วมอบหมายให้นางสาวณิชากร เสนาเดชสุริยะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานโครงการฯ ณ วัดเขาน้อยสีชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้หน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดบูธ ให้ความรู้ คำแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี