วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904

ข่าวประชาสัมพันธ์

61191

61192

61189

61194

      วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้วมอบหมายให้นางสาวณิชากร เสนาเดชสุริยะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานโครงการฯ ณ วัดเขาน้อยสีชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว