ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา กัญชง 1,000,000 ต้น ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled 1

       
       ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา กัญชง 1,000,000 ต้น ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา กัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จึงจัดให้มีการ Walk - in เพื่อลงทะเบียนรับต้นกัญชาในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. และวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ นิคมสหกรณ์สระแก้ว ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และหลังจากวันดังกล่าวประชาชนจะสามารถรับต้นกัญชาได้ที่สหกรณ์ใกล้บ้าน โดยมีเงื่อนไขการลงทะเบียนรับต้นกัญชาดังนี้
- จำกัดรับต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ครัวเรือน ต่อ 2 ต้น
- ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน) ต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว