12 สิงหาคม 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

S 157933571

นคมวงนำเยน

นคมสระแกว2

S 7865252

S 7865285

S 86073346

2

1

S 157933573

3

4

              สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมลงนามถวายพระพร ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชน ร่วมใจกันถวายพระพร และได้เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ได้แก่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และรับเทศน์ บทพระธรรมเทศนา "อุภินนมัตถจรกตา" เฉลิมพระธรรมบารมี ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนแต่งกายชุดผ้าไทย สีฟ้า ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2565