วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ประชุมติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE ALBUM ประชมประจำเดอน ครงท 765 ๒๒๐๙๑๕ 7

LINE ALBUM ประชมประจำเดอน ครงท 765 ๒๒๐๙๑๕ 12

LINE ALBUM ประชมประจำเดอน ครงท 765 ๒๒๐๙๑๕ 11

LINE ALBUM ประชมประจำเดอน ครงท 765 ๒๒๐๙๑๕ 13

LINE ALBUM ประชมประจำเดอน ครงท 765 ๒๒๐๙๑๕ 15

          วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 7/2565 เวลา 09.00– 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป และในโอกาสนี้ได้มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาความพร้อมสู่ตำแหน่งนักบริหาร" และรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานราชการของผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่ นายสมรัก จันทร์ตะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และนางสุนีย์ วารุกะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1