รองนายทะเบียนสหกรณ์/สายตรงผู้บริหาร

รองนายทะเบียนสหกรณ์/สายตรงผู้บริหาร

รองนายทะเบียนสหกรณ์/สายตรงผู้บริหารชื่อ นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 095-365-1115
โทรศัพท์ : 037-425036 ,037-425037
โทรสาร : 037-425037