ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

แสดงข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัด ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 )

(1) ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด  PDF ICON66

(2) กราฟ แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด PDF ICON66