ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

 

 

ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน
นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

-
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น
โทร 037-425-305 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภารกิจของนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น
นิคมสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
        ในการศึกษาวิเคราะห์ และงานแผนการจัดที่ดิน ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ นิคมสหกรณ์ ดำเนินการออกหนังสือ แสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ แก้ไขปัญหาในการบุกรุกที่ดิน พิจารณาและควบคุม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตนิคม
ข้อมูลพื้นฐานนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น
            - ที่ตั้งสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ 
            - รายละเอียดพื้นที่นิคมในความรับผิดชอบ 
            - จำนวนสหกรณ์ในความรับผิดชอบ จนท.ส่งเสริมผู้รับผิดชอบ 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ