วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

หมวด:

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว