สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวด:

สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

         - สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 

         - สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564

         - สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

         - สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

      - สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

        - สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

        - สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

        - สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564