เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 62 เวลา 06.30 น. นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร และข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร