วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสุระศักดิ์ บุญชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 วางพวงมาลาและถวายบังคม

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร