วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสกลนคร และเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา (รอบบึงหนองหาร) อ.เมือง จ.สกลนคร ภายในงานมีการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมระดับประเทศ และพิธีมอบเงินรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมระดับประเทศ มอบใบรับรองร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกร จำนวน 200 ราย พร้อมทั้งชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น การแข่งขันสาวไหมประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนจากสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อเกษตรกรหม่อนไหมและวงการหม่อนไหมไทยมาอย่างยาวนาน   ทำให้ผ้าไหมไทยมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก กำหนดการจัดงานมหกรรมเทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย มีขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 21 มิถุนายน 2565 บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา (รอบบึงหนองหาร) อ.เมือง จ.สกลนคร