เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางยุพดี สารทอง ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เดินทางมารายงานตัว เพื่อดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

โดยมีนายสุระศักดิ์ บุญชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียง หลังจากนั้น ได้เดินทางไปกราบสักการะศาลหลักเมือง องค์พระธาตุเชิงชุ และหลวงพ่อพระองค์แสน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร หลวงปู่เสาร์ กันตสีลเถระ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ณ วันป่าสุทธาวาส และปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนคร