• No Gift 1
  • No Gift 2
  • online

ข่าวประชาสัมพันธ์

* การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็น  รายละเอียด

* ประกาศการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 รายละเอียด i new

More in

banner34

ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 

กระจายผลผลิตลำไย จากสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวสุทัชชา สิทธิหล่อ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัด สมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

กระจายผลผลิตลำไย จากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์...

          มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ           วันที่...

ประชุมเเนวทางการกำกับเเละตรวจสอบสหกรณ์ วันที่ 21 เมษายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมเเนวทางการกำกับเเละตรวจสอบสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจราชการกรม สหกรณ์จังหวัด...

การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์  สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้นายรุ่งเรือง อมรวิริยะกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565    วันที่ 21 มีนาคม...

การกระจายผลผลิตส้มโอของสมาชิกสกรณ์การเกษตรบางคนที  วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์  จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด  จังหวัดสมุทรสงคราม...

พิธีแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้ สมุทรปราการ”               ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (ครั้งที่ 2/2565)             ...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2565          วันที่ 24 กุมภาพันธ์...

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565    ...

การอบรมพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ซึ่งจัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการที่1 จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ.2565...