banner34

Prev Next

สนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันการเกษตรเพื่อรองรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายจำรัสพงค์ สุภาเส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

21-05-2563 Hits:96 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยชูการ์และในเครือ จำกัด
    วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเพี้ยน

14-05-2563 Hits:79 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จำกัด
   วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเพี้ยน เกตุศรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จำกัด

13-05-2563 Hits:44 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูป "กลุ่มผลิตกะปิชุมชน"
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเพี้ยน เกตุศรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มแก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าแปรรูป "กลุ่มผลิตกะปิชุมชน"

12-05-2563 Hits:37 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายพีรวิชญ์ เจียรพสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายพรเทพ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้า

12-05-2563 Hits:35 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

การประชุมศูนย์กระจายสินค้า​สหกรณ์​ (CDC)​ จังหวัดสมุทรปราการ​

ในวันที่​ 7​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​10.00​น.​ นายพีรวิชญ์​ เจียรพิสิฐพงศ์​ สหกรณ์​จังหวัด​สมุทรปราการ​ เปิดการประชุมศูนย์กระจายสินค้า​สหกรณ์​ (CDC)​ จังหวัดสมุทรปราการ​เพื่อพิจารณาแผนการกระจายสินค้าของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ​

07-05-2563 Hits:34 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

โครงการ “สายใยนมไทย – เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19”

  วันที่ 30 เมษายน 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ “สายใยนมไทย – เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19”

30-04-2563 Hits:34 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

ฝึกทำหน้ากากอนามัยจากผ้ายืดป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

   บุคคลากร สสจ.สมุทรปราการ ฝึกทำหน้ากากอนามัยจากผ้ายืดป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ใช้เอง พร้อมขยายผลสู่การแนะนำท ส่งเสริม สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่

17-03-2563 Hits:25 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และคณะ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล เรื่อง การเกษตรสร้างมูลค่า โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2

11-03-2563 Hits:27 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายพรเทพ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาวดวงใจ พวงจำปา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

05-03-2563 Hits:20 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

26-02-2563 Hits:29 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

25-02-2563 Hits:20 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

โครงการกระจายผลผลิตลำไยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรในภาคเหนือจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค 2563

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

21-02-2563 Hits:23 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

04-02-2563 Hits:23 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมบุคลากร
สร้างความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

14-01-2563 Hits:18 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563
วันที่ 7 มกราคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

07-01-2563 Hits:20 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพการบริการเข้าสู่เกณฑ์ รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Video Conference จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

27-12-2562 Hits:21 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

19-12-2562 Hits:18 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้น

12-12-2562 Hits:14 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 12/2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562

02-12-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน ณ เทศบาลตำบลบางปู

15-11-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

วันที่ 22. ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. ประชุมใหญ่วิสามัญร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด

15-11-2562 Hits:36 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

เมื่อวันที่13ตุลาคม2562นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

31-10-2562 Hits:40 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

วันที่ 23 ตุลาคม2562  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

23-10-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ