• No Gift 1
  • No Gift 2
  • online

banner34

ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม)...

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565” วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายศุภมิตร ชินศรี...

            กิจกรรมส่งมอบและปล่อยสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุง      ...

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม “กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ” เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ...

กิจกรรมปล่อยพันธุ์  ปูทะเลคืนสู่อ่าวไทย              วันที่ 23 สิงหาคม...

กิจกรรมโครงการ “สหกรณ์ ร่วมใจทำความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ               ...

กระจายผลผลิตลำไย จากสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวสุทัชชา สิทธิหล่อ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัด สมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

กระจายผลผลิตลำไย จากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์...

          มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ           วันที่...

ประชุมเเนวทางการกำกับเเละตรวจสอบสหกรณ์ วันที่ 21 เมษายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมเเนวทางการกำกับเเละตรวจสอบสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจราชการกรม สหกรณ์จังหวัด...

การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์  สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้นายรุ่งเรือง อมรวิริยะกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ...