แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

office20map

https://goo.gl/maps/ARnbPnos4DXGG281A

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 977 หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0 2183 1012 ถึง 15


ฝ่ายบริหารฯ โทร 0 21831012
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โทร 0 2183 1013-15
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โทร 0 2183 1013-15
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ โทร 0 2183 1013-5
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ โทร 0 2183 1013-15
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 โทร  0 2183 1013-15
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 โทร  0 2183 1012

โทรสาร 0 2183 1012 (Auto) 

URL :https://web.cpd.go.th/samutprakan