กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
(Cooperative Promotion Group 1)

พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอพระประแดง

  ข้าราชการ    

  

 

 

 

 

 

 

างสาวปสุตา  ภูสอดสี
Miss Pasuta Phusodsee

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
              ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
โทรศัพท์ : 083-356-1066
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 51 แห่ง

1  สกต. ลูกค้า ธกส. สมุทรปราการ จำกัด

2  สอ. ครูสมุทรปราการ จำกัด

3 สอ. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จำกัด

4  สอ. ตำรวจน้ำ จำกัด

5 สอ. โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด

6 สอ. สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด

7  สอ. พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางปู จำกัด

8  สอ. บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

9  สอ. กลุ่มสยามสตีล จำกัด

10  สอ. สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด

11 สอ. พนักงานโตโยต้า จำกัด

12 สอ. เอส เอส เค กลการ จำกัด

13 สอ. พนักงานเอจีซี แฟลตกลาส จำกัด

14 สอ. ไทยยาซากิและในเครือ จำกัด

15 สอ. ยางสยาม จำกัด

16  สอ. ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด

17   สอ. พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด

18  สอ. เค. ซี. อี. ไอ จำกัด

19 สอ. พนักงานบริษัทแมริกอท จิวเวลรี่ ประเทศไทย

20  สอ. ไทยชูการ์และในเครือ จำกัด

21  สค. เอ็น เอช เค สปริง จำกัด

22  สค. แห่งพนักงานไทยฮีโน่ ประเทศไทย จำกัด

23  สค. เด็นโซ่ ประเทศไทย จำกัด

24  ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด

25 สก.ค. ปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด

26 สก.ค. ชุมชนสามห่วง จำกัด

27 สก.ค. บ้านมั่นคงนางนวล จำกัด

28  สก.ค. เมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด

29  สบ. เดินรถพระประแดงเจดีย์ จำกัด

30  สบ. ผู้ค้าสุกรชำแหละสมุทรปราการ จำกัด

 

 

 

  

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 21 แห่ง

1  สอ. สังกะสีไทย จำกัด

2  สอ. โกเบลโก้ จำกัด

3   สอ. ถิรไทย จำกัด

4 สอ. สาลี่คัลเลอร์ จำกัด

5 สอ. วีก้าบอลส์ จำกัด

6  สอ. พนักงานสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด

7  สอ. เซ็นทรัล เมทัลส์ ประเทศไทย จำกัด

8  สอ. แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด

9  สอ. โอเชียนกลาส จำกัด

10 สค. สินธานี จำกัด

11 สค. ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

 

12  สก.ค. พัฒนาชุมชนแสนสุข จำกัด

13   สก.ค. สินทรัพย์มั่นคง จำกัด

14  สก.ค. หล่อเสาเข็ม จำกัด

15   สก.ค. พัฒนาบ้านใหม่ตาก๊ก จำกัด

16  สก.ค. มีสุข จำกัด

17 สก.ค. พัฒนาชุมชนนาคพิรุณ จำกัด

18 สบ. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำกัด

19 สบ. เอื้ออาทรเทพารักษ์ 1 จำกัด

20  สบ. ถาวรพัฒนา จำกัด

21 สบ. โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

 

 

 Vacancyb

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : 
โทรศัพท์ :  
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail 

------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธีรเดช ฉัตรธิรักษ์
Mr.Teeraded Chattirak
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
               (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 095-9579830
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ /กลุ่มเกษตกรจำนวน 21 แห่ง

สก. สาขลา จำกัด

สอ. ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์เคมีภัณฑ์ จำกัด

3  สอ. ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

4  สอ. พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

สอ. เอเชี่ยนมารีนเซอร์วิส จำกัด

6  สอ. เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง จำกัด

สอ. ไทยยางกิจไพศาลและในเครือ จำกัด

สอ. ไทยเบนกัน จำกัด

9   สอ. พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อม จำกัด

10  สอ. ไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จำกัด

11  สอ. อินเตอร์สตีล จำกัด

 

 

12 สอ. เอส วาย เค จำกัด

13 สค. ปากลัดสามัคคี จำกัด

14 สค. ลัดหลวง จำกัด

15 สก.ค. แสงทิพย์ จำกัด

16 สก.ค. ร่วมใจพัฒนาแหลมฟ้าผ่า จำกัด

17 สก.ค. เครือข่ายสลัมพระราม 3 จำกัด

18 สก.ค. บ้านมั่นคงบางด้วน จำกัด

19 สก.ค. รวมใจพัฒนาบางโปรง จำกัด

20 สก.ค. ในคลองบางปลากด จำกัด

21 กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มเทพรสคุ้งบางกะเจ้

 

 

 

 

Kwanchanok

นางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์
Miss Quanchanok Tuampibool
ตำแหน่ง :นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.)
โทรศัพท์ : 094-593-4599
โทรสาร : 021831012
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 15 แห่ง

1 สอ. ซูมิโซ เมทัล ประเทศไทย จำกัด

2 สอ. แปรงไทยและบีโอ จำกัด

สอ. สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด

4 สอ. พนักงานกลุ่มแอมพาส จำกัด

5 สอ. แอลเมทไทย จำกัด

6 สอ. ไทยบริติช จำกัด

7 สอ. พนักงานเอราวัณและดุสิตสิ่งทอ จำกัด

8  สอ. ไทยดีคัล จำกัด

 

 

9  สอ. พุทธเอนกประสงค์ว่องวานิช จำกัด

10 สค. ธารน้ำใจเดลต้า จำกัด

11 สค. ยัวซ่าสัมพันธ์ จำกัด

12  สค. พิพัฒน์สัมพันธ์ จำกัด

13  สก.ค. พัฒนาแพรกษาใหม่ จำกัด

14 สก.ค. คลองใหม่รวมใจพัฒนา จำกัด

15  สก.ค. ธารทิพย์บางโปรง 2  จำกัด

 

 

  พนักงานราชการ    
 

นางสาวนันท์นภัส ธนะฤกษ์
Miss Nannapas Thanarerg
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
                  สาขาการจัดการทั่วไป
โทรศัพท์ : 092-429-1118
โทรสาร : 0 2183 1012 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 12 แห่ง

1  สอ. อัคคีปราการ จำกัด

2  สอ. ยูนิไทย จำกัด

3 สอ. ตะวันนา จำกัด

4  สอ. บีเอ็มทีพี จำกัด

5  สอ. อาร์ เอส แคนเนอรี่ จำกัด

6 สอ. บ้าน ไอ. พี. จำกัด

 

7  สอ. สมิทธิญาณและเพื่อน จำกัด

8  สอ. พนักงาน อู เอ โน จำกัด

9 สอ. ทีไอดี จำกัด

10 สก.ค. ทรัพย์มีสุข จำกัด

11 สก.ค. คลองบางปู จำกัด

12 สก.ค. ชุมชนสร้างตนเอง จำกัด