กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
(Cooperative Promotion Group 1)

พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอพระประแดง

  ข้าราชการ    

  

 

 

 

 

 

 

นางสาวปสุตา  ภูสอดสี
Miss. Pasuta Phusodsee

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
              ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012 

  

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 24 แห่ง

1.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จำกัด

2.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด

3.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด

4.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางปู จำกัด

5.สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

6.สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มสยามสตีล จำกัด

7.สหกรณ์ออมทรัพย์สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด

8.สหกรณ์ออมทรัพย์เอส เอส เค กลการ จำกัด

9.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเอจีซี แฟลตกลาส จำกัด

10.สหกรณ์ออมทรัพย์ยางสยาม จำกัด

11.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด
12.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด

13.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงานไทยฮีโน่
ประเทศไทย จำกัด
14.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเด็นโซ่ ประเทศไทย จำกัด
15.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธารน้ำใจเดลต้า จำกัด

16.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสินธานี จำกัด

17.สหกรณ์บริการเดินรถพระประแดงเจดีย์ จำกัด
18.สหกรณ์บริการผู้ค้าสุกรชำแหละสมุทรปราการ
จำกัด
19.สหกรณ์บริการเอื้ออาทรเทพารักษ์ 1 จำกัด
20.สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด

21.สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
22.สหกรณ์เคหสถานชุมชมสามห่วง จำกัด
23.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนางนวล จำกัด
24.สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธีรเดช ฉัตรธิรักษ์
Mr.Teeraded Chattirak
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
               (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ /กลุ่มเกษตกรจำนวน 13 แห่ง

1.สหกรณ์การเกษตรสาขลา จำกัด

2.สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์เคมีภัณฑ์ จำกัด

3.สหกรณ์ออมทรัพย์ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

4.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

5.สหกรณ์ออมทรัพย์เอเชี่ยนมารีนเซอร์วิส จำกัด

6.สหกรณ์ออมทรัพย์เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง จำกัด

7.สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยางกิจไพศาลและในเครือ จำกัด

8  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเบนกัน จำกัด

 

 

8.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปากลัดสามัคคี จำกัด

9.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแสงทิพย์ จำกัด

10.สหกรณ์เคหสถานร่วมใจพัฒนาแหลมฟ้าผ่า จำกัด

11.สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายสลัมพระราม 3 จำกัด

12.สหกรณ์เคหสถานในคลองบางปลากด จำกัด

13.กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มเทพรสคุ้งบางกะเจ้

 

 

 

 Watcharathat

 

นายวัชรทัต  วรัญชิตชลิดา
Mr.Watcharathat  Waranchichalida
ตำแหน่ง :นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
                (สาขาการตลาด)
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 021831012

mail 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 12 แห่ง

1.สหกรณ์ออมทรัพย์แปรงไทยและบีโอ จำกัด

2.สหกรณ์ออมทรัพย์แอลเมทไทย จำกัด

3.สหกรณ์ออมทรัพย์พุทธอเนกประสงค์ว่องวานิช  จำกัด

4.สหกรณ์ออมทรัพย์โอเชียนกลาส จำกัด

5.สหกรณ์ออมทรัพย์เค.ซี.อี.ไอ จำกัด

6.สหกรณ์ออมทรัพย์ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด

7.สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนนาคพิรุณ จำกัด

8.สหกรณ์เคหสถานธารทิพย์บางโปรง2 จำกัด

9.สหกรณ์ออมทรัพย์ซูมิโซเมทัล ประเทศไทย จำกัด

10.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเอราวัณและดุสิตสิ่งทอ จำกัด

11.สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยดีคัล จำกัด

12.สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยชูการ์และในเครือ จำกัด


 
aun
 
นางสาวอัญชลี  ภูมิไชยา
Miss. Oanchalee  Pumchaiya
ตำแหน่ง :นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
                (สาขาเศรษฐศาสตร์)
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 021831012

mail 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 14  แห่ง

1. สหกรณ์ออมทรัพย์สังกะสีไทย จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์โกเบลโก้ จำกัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาลี่คัลเลอร์ จำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็นทรัล เมทัลส์ ประเทศไทย จำกัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ถิรไทย จำกัด

7. สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีไอดี จำกัด

8.สหกรณ์ออมทรัพย์สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด

9. สหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  จำกัด

10. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด

11. สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนแสนสุข จำกัด

12. สหกรณ์เคหสถานสินทรัพย์มั่นคง จำกัด

13.  สหกรณ์เคหสถานพัฒนาบ้านใหม่ตาก๊ก จำกัด

14. สหกรณ์เคหสถานมีสุข จำกัด

 

 

 

 

  พนักงานราชการ    
 

นางสาวนันท์นภัส ธนะฤกษ์
Miss. Nannapas Thanarerg
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
                  สาขาการจัดการทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 9 แห่ง

1. สหกรณ์ออมทรัพย์อัคคีปราการ จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ยูนิไทย จำกัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ตะวันนา จำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์บ้าน ไอ.พี. จำกัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์สมิทธิญาณและเพื่อน จำกัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน อู เอ โน จำกัด

7. สหกรณ์ออมทรัพย์อาร์ เอส แคนเนอรี่ จำกัด

8. สหกรณ์เคหสถานทรัพย์มีสุข จำกัด

9. สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเอง จำกัด