กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
(Cooperative Promotion Group 2)

พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง

  ข้าราชการ    

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ
Mr. Pornthep Kaewprasert
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
               (การจัดการทั่วไป)

โทรศัพท์ : 086-774-8015
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 20 แห่ง

1.สก. บางพลี จำกัด

2.สก. บางบ่อ จำกัด

3.สอ.พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด

4.สอ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด

5. สอ. สยามนิสสัน จำกัด

6. สอ.เฟดเดอรัลอีเลคตริก จำกัด

7. สอ. ไทยซัมมิทโอโตพาร์ท จำกัด

8. สอ. ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด

9. สอ. ศิลามาศกรุ๊ป จำกัด

10. สอ. วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

11.สอ. กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด

12.สอ. ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำกัด

13. สบ. เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด

14. สก.ค. ปลาสลิดบางบ่อ จำกัด

15. สก.ค. บ้านเกาะแก้ว จำกัด

16. สก.ค. บางบ่อเพิ่มทรัพย์ จำกัด

17. สก.ค.แสงตะวัน จำกัด

18.ชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ จำกัด

19.สอ. สแตนดาร์ดแคน จำกัด

20. สอ. ดอน โม ชั่น จำกัด

 

 

 

 

นางสาวดวงใจ พวงจำปา
Miss.Duangjai Puangjampa
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
               (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 087-2398044
โทรสาร : 0 2183 1012 

 mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 14 แห่ง

1. สอ. ไทยโคะอิโท จำกัด

2. สอ. กันยงอีเลคทริก จำกัด

3. สอ. ศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์ จำกัด

4. สอ. พนักงาน ทีเคที จำกัด

5. สอ. วอลโว่ จำกัด

6. สอ. ยานภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด

7. สอ. เอนไกไทย จำกัด

 

8. สค. อาซาฮีเทค ประเทศไทย จำกัด

9. สค. บางพลีร่วมใจ จำกัด

10. สบ. รถตู้บางพลี จำกัด

11. สก.ค. เมืองใหม่พัฒนา จำกัด

12. สก.ค. บางนาเมืองใหม่ จำกัด

13. สก.ค. ชุมชนวรรณทอง จำกัด

14. สก.ค. คลองลำพู จำกัด

 

  พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

นายวิสุทธิ์  สุวรรณ
Mr.Visut Suwan
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
                 สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 063-337-2865
โทรสาร : 0 2183 1012 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 12 แห่ง

1.สอ. พนักงานสมบรูณ์กรุ๊ป จำกัด

2.สอ. ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด

3.สอ. มาห์เลสยามฟิลเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

4.สอ. พนักงานบริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

5.สอ. บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

6.สอ. เลอองกา เวิล์ด จำกัด

 

7 สอ. นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จำกัด

8. สค. โคมัตสุ จำกัด

9. สค.ชลเทพ-นิลุบล จำกัด

10.สหกรณ์เจริญวัฒนา จำกัด

11.สหกรณ์บ้านมั่นคงบางพลีน้อย จำกัด

12. สก.ค.กองทุนร่วมพัฒนาชุมชน จำกัด

 

นางสาวสิริพร เกิดทอง 
Miss Siriporn Kerdthong
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
การศึกษา: ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 

โทรศัพท์: 0963629597
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 8 แห่ง

1.สอ.โรงพยาบาลบางบ่อ จำกัด

2.สอ.พนักงานเทรน (ประเทศไทย) จำกัด

3.สอ.พนักงาน อีพีซี จำกัด

4.สอ.อาปิโกพลาสติก จำกัด

 

 

 

5.สอ.เมืองทองสัมพันธ์ จำกัด

6.สอ.คอสโมอุตสาหกรรม จำกัด

7.สอ.กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์ จำกัด

8.สอ.เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด

 

 

นางสาวรัชกมล   แป้นเหมือน
Miss Ruchkamol  Panmuen
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี
โทรศัพท์ : 090-109-6732
โทรสาร : 0 2183 1012 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 9 แห่ง

 1. สอ.วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด

2. สอ.พนักงานบริษัท ลอยตี้ จำกัด

3. สอ.บางกอกสตีลไวร์ จำกัด

4. สอ.สยามซีเนเตอร์ จำกัด

5. สอ. บีดีไอกรุ๊ป จำกัด

6. สอ.รวมใจ ไทยเคเค จำกัด

7. สอ. ไวด์ เฟธ ฟูดส์ จำกัด

8. สค. ทุนพัฒนาไทย จำกัด

9. สบ.เดินรถเมล์เล็กบางบ่อคลองด่าน จำกัด