2

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายศุภมิตร ชินศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการวางพานพุ่มดอกไม้สด และบุคลากรของสำนักงานฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในบริเวณหอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

หว
กิจกรรมปล่อยพันธุ์  ปูทะเลคืนสู่อ่าวไทย
             วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “วันประมงแห่งชาติประจำปี 2565” โดยนายไพบูลย์ จิรธานันท์  สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรชาวประมงในชุมชนสีล้งรักท้องถิ่น ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน
            สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “กิจกรรมปล่อยพันธุ์  ปูทะเลคืนสู่อ่าวไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปูทะเล ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และฟื้นฟูพันธุ์ปูทะเลให้สามารถขยายพันธุ์ต่อไปด้วยความยั่งยืน ณ ชุมชนสีล้ง หมู่ 12  ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

           

A92F4FBD 0A10 49F1 BE7C C1800E2AD9E0 L0 001

กิจกรรมส่งมอบและปล่อยสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุง

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมส่งมอบและปล่อยสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม และน้ำแช่ขังจนเกิดความเสียหาย ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น โดยมีนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง ผู้นำท้องถิ่น หมอดินอาสาและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการจัดเตรียมไว้ให้ชุมชนจำนวน 2,000 ลิตร เพื่อนำไปใช้บำบัดน้ำเสียและมีการสาธิตการผลิต - การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ให้สมาชิกในชุมชนสามารถผลิตใช้เอง ณ ชุมชนบ้านนาแม่ขาว ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

IMG 6149

กิจกรรมโครงการ “สหกรณ์ ร่วมใจทำความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ             

             วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำกิจกรรมโครงการ “สหกรณ์ ร่วมใจทำความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยได้ทำโครงการ 1 จังหวัด 1 ความดีเพื่อแม่ โดยกิจกรรม ภาคเช้า บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัดถวายสังฆทานและปัจจัย ณ วัดตำหรุ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคบ่าย ได้จัดทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

1

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม “กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ” เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดฯ จิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ “โคกหนองนา รวมน้ำใจและความหวัง  กรมราชฑัณฑ์” เรือนจำกลางสมุทรปราการ

S 10428587
กระจายผลผลิตลำไย จากสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มงานต่างๆ ช่วยกระจายผลผลิตลำไย จากสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จังหวัดเชียงราย สู่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้(ลำไย) เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ตะกร้า คิดเป็นปริมาณ 3 ตัน