เมื่อวันที่13ตุลาคม2562นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยพิธีทำบัญตักบาตร และวางพวงมาลาและถวายบังคม โดยมีส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาและบุคคลทุกสาขาอาชีพเข้าร่วมพิธี ในการนี้ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประะานในพิธี ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ53055