การประชุมศูนย์กระจายสินค้า​สหกรณ์​ (CDC)​ จังหวัดสมุทรปราการ​

ในวันที่​ 7​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​10.00​น.​ นายพีรวิชญ์​ เจียรพิสิฐพงศ์​ สหกรณ์​จังหวัด​สมุทรปราการ​ เปิดการประชุมศูนย์กระจายสินค้า​สหกรณ์​ (CDC)​ จังหวัดสมุทรปราการ​เพื่อพิจารณาแผนการกระจายสินค้าของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ​

ตามโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบ​จากโรคไวรัสโควิด​ -​19​ โดยมีวัตถุประสงค์​ใน​การ​บรรเทา​ผลกระทบ​ของ​สมาชิก​จาก​การ​ที่​ไม่สามารถ​จำหน่ายผลไม้​ส่งออก​ต่างประเทศ​และ​ลดผลกระทบ​ของ​สถาบัน​เกษตรกร​ จาก​การหยุดรับซื้อผลไม้​ออก​นอก​แหล่งผลิต​โดย​ใช้​สถาบัน​เกษตรกร​เป็น​กลไกการขับเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภค​ ใน​ราคาที่เป็นธรรม​โดยมีผู้แทนศูนย์​การขายสินค้า​ (CDC)​ และ​เจ้าหน้าที่​ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ​จำนวน​ 14​ คน​รวมทั้งการใช้โปรแกรม​ ZOOM MEETING ไปยังเครือข่ายสหกรณ์​ในจังหวัด