วันที่ 23 ตุลาคม2562  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 23 ตุลาคม2562 นายเพี้ยน เกตุศรี รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายจำรัสพงค์ สุภาเส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ